ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 31.08.17

Янъы хаберлер:

- Бугунь девлет миллетлеара комитетинде эв къуруджылыгъыны екюнлемек ичюн докъуз инсан мадий ярдым сертификатыны эльде этти. 

- Ярын мусульманлар ичюн мукъаддес Къурбан байрам башланаджакъ. 

- Сакъ районынынъ Урчукъ коюнде байрамлыкъ къурбан чалувы ичюн айванлар сайлана. Насыл догъру сечмек? Бизим мухбирлеримиз биле

31 августа 2017