ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 16.08.17

Янъы хаберлер:

- Аджеле тенбиелев: гедже ава бозула биле.

- Акъмесджитте ильк кере миллий куреш боюнджа ярышлар кечеджек.

- Бугунь Девлет милетлер ара комитетинде 2017 сене ярым йылнынъ нетиджелерни чыкъарылды.

- Къырымда энди бугунь ярымаданынъ энъ буюк трассасы кене де чалышып башлайджакъ.

- Керич богъазы  копюрининъ араба къысмында  къуруджылар сонъки сваяны ерлештирдилер.

16 августа 2017