menligi

ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 08.08.17

Янъы хаберлер:

- Февкъуляде вазиет назирлиги берген малюматкъа коре, Судакъ янында янгъын даркъалувы токътатылды.

- Къырым Джумхуриет башы Сергей Аксёнов Акъмесджитнинъ муим объектлеринде алып барылгъан къуруджылыкъ иле хошнутсыз къалды.

- Бугунь Къырым Федераль Университетинде ректор вазифесини иджра эткен Андрей Фалалеев такъдим этильди.

- Сакинлер ве туристлер бу сыджакътан насыл этип къуртарылалар?

- Керич шеэрине Къырым копюрининъ кемерине экинджи ялдав тиримеси кельди.

08 августа 2017