menligi

ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 04.06.17

Янъы хаберлер:

- Бугунь Акъмесджит башы Геннадий Бахарев Стрелковая наразлыкъ мейданларнынъ иштаракчилеринен корюшти.

- Киевнинъ эписи къоркъузувларына бакъмадан, Къырымгъа дюньядже мешур эфсане — алман Scooter такъымы кельди.

- Акъмесджитте Карла Маркса ве Толстого сокъакъларынынъ чапразында ёл къапатылды.

- Украинка ве Курцы койлерининъ сакинлери юк машналарнынъ ёлуны къапатып, карьерлер ишини токътаттылар.

- Эски Къырымда буюк атикъият, яни археологик къазмалар башланды.
04 августа 2017