menligi

ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 31.07.17

Сонъки хаберлер:

- Мини-блэкаут Къырымда истифаларнынъ себебии ола биле.

- Къара Денъизде баткъан геми экипажынынъ азалары Ливадия хастаханесинден чыкъмагъа азырланалар.

- Къуруджылар Къырым копюринде араба ёллар кемерини тиклевини екюнледилер.

- Шеэрни бираз темизлемек ичюн Акъмесджитте талакъа  кечирильди.

- Къырымда эзан иджраджылары арасында энъ кучьлюси сечильди.

31 июля 2017