menligi

ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 28.07.17

Сонъки хаберлер:
- Къырымда мемурлар ве мебуслар сайысыны эксильтеджеклер.
- Бугунь Къырым Джумхуриет Девлет Шурасынынъ топлашувында бир къач курорт объект шахсий мулькиетке кечти.
- Къырым копюрине алып кельген араба ёлларнынъ биринджи километрлеринде асфыльт тёшельди.
- Къырымгъа маринист ве меценат Айвазовскийнинъ несили кельдилер.
- Ай-Петри дагъыныъ тёпесининъ абаданлаштырув ве гъайрыдан тикленюв боюнджа ишлер башланды.
28 июля 2017