ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 26.07.17

Сонъки хаберлер:

- Къырымлылар Украина борджларыны шахсий суретте одейджеклер.

- Ялтада къанунсыз тиджарет куреш девам этмекте.

- Эндиден реабитирленген Къырым халкъы янъы мадий ярдымнен файдалана биледжек.

- Августнынъ 10-ндан  сонъ мусульманларнынъ биринджи такъымы мукъаддес ерлерге ёл аладжакълар.

- "Эзан седасы" умукъырым ярышынынъ финалы бу джума эртеси куню Акъмесджиттеки Сеит-Сеттар джамисининъ территориясында олып кечеджек.

26 июля 2017