ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 24.07.17

Сонъки хаберлер:

- Эмир Кустурица Къырымда отькерген концерттен сонъ «Миротворец» сайтнынъ базасына кирсетильди.

- Бугунь Русие Февкъуляде вазиет хызметининиъ учагъы 3 агъыр хаста баланы Москвадан –Акъмесджитке тахлие этти.

- Къырымнынъ Кезлев шеэринде «Душа казака» серлевалы биринджи джумхурий фольклор фестивали олып кечти.

- Къуруджылар Керич богъазындан кечкен копюри къурулгъан ерде фарватер тиремелерининъ юкъары къысымларыны ерлештирип башладылар.

24 июля 2017