ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 11.07.17

Сонъки хаберлер:

- Судакъ девлет шурасынынъ невбеттен тыш сесиясында мебуслар шеэр мемуриетинининъ башы вазифесини вакътынджа эда этеджек Эмирсали Аблялимовны тайин эттилер.

- Русие къорантасы ичюн мескен» адлы программа черчевесинде Кезлев шеэринде 81квартиралы мескен эв эксплуатациягъа тапшырылды.

- Бугунь озь 55-нджи догъгъан кунюни Къырым мусульманларынынъ муфтиси Аджы Эмирали Аблаев къайд эте.

- Къырымда аджылыларнынъ ашылама этилюви башлана.

11 июля 2017