ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 10.07.17

Программада сейир этинъиз:

- Ялтада чокъквартиралы мескен эвни эки идаре этюв ширкет хизмет эте.

- 2017 йылынынъ биринджи ярысы девамында Къырым Джумхуриетининъ бюджетине берги ве берги сайылмагъан  тёлевлер ярдымынен 31,4 миллиард рубле къошулды.

- Къырым Джумхуриетининъ накълие назири Анатолий Волков ве Джумхуриетимизнинъ баш мимары Анна Царева озь истеклери иле истифа акъкъында ариза яздылар.

- Балыкъ тутув куню черчевесинде Чокур-Эли голюнде балыкъ тутув боюнджа дертюнджи ачыкъ чемпионат олып кечти.

- Сакъ шеэринде биринджи сефер ялы регбиси боюнджа ярышлар кечти.

10 июля 2017