ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 06.07.17

Программада сейир этинъиз:

- Сергей Аксенов кадр денъишмелер акъта тариф этти.

- Бугунь Джумхуриетнинъ Девлет Шурасында Къырымнынъ экинджи чагъырув джемаат палатасынынъ биринджи мушавереси кечирильди.

- Къырым бюджетинден бир юз сексен эки объектнинъ капиталь къурулувына бир миллиард рубледен зияде пара масраф этиледжек.

- Эки инсан Акъмесджит районынынъ Мамут Султан коюнде юзь берген ёл-накълие къазасы нетиджесинде эляк олдылар.

- Къырым тарихий "Ларишес" музейи озь 6-йыллыгъыны къайд эте.

06 июля 2017