ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 04.07.17

Сонъки хаберлер:

- Июльнинъ биринден Ай-Петри платосы ярымаданынъ сакинлерни ве мусафрлери ичюн кене де ачылды.

- Реабилитирленген гражданлар сайысындан 4 граждан янъы квартираларнынъ саиплери олдылар.

- Акъмесджит районынынъ Давыдовка коюнде «Юбилейный» адлы багъчеван ортакълыгъында яшагъан Рамазановлар аилеси мескенде мухтадж.

- Къырымтатар медений тарихий мираз музейинде «Аджайып нагъмелер» адлы серги тахдим этильди.
04 июля 2017