ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 12.06.17

Сонъки хаберлер:

- Акъмесджит район мемуриети тарафындан кутлевий – 250 километирни тешкиль эткен автоюруш кечирильди.

- Русие кунюне багъышлангъан тантаналы юрюш кечти.

- Футбол боюнджа Джумхуриет чемпионатынынъ йигирми алтынджы туры екюнленди.

- Сакъ шеэринде «Сакъ - Русиенинъ энъ къадимий курорты» серлевалы китапнынъ такъдимнамеси олып кечти.

12 июня 2017