ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 08.06.17

Сонъки хаберлер:

- Киевде Америкалы къошма штатлары эльчиханесининъ территориясында патлав юз берди.

- Къырымда аджылыкъкъа азырланув толу шекильде кетмекте.

- Русие куню къайд этилюви арфесинде Акъмесджит район шурасында район идарелери ве тешкилятларынынъ 62 хадими мукяфатландырылды.

- Акъмесджит район махкемесинде Ильми Умеровнынъ иши боюнджа биринджи топлашув олып кечти.

- Иван Франко адына джумхурий китапханеде яш рессамларнынъ сергиси такъдим этильди.

08 июня 2017