ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 30.05.17

Сонъки хаберлер:

- Москвада къаза нетиджесинде 11 инсан эляк олды ве 50-ден зияде инсан зарарланды.

- Бу сене Къырымда ресмий шекильде 500 пляж ачыладжакъ.

- Бугунь Достлукъ халкълар эвининде «Къырым халкълар медениетининъ тарихы» мевзуда тегерек масса олып кечти.

- Халкъара бала куню арфесинде Сакъ районнынъ Молочное коюнде спотчыларнынъ чыкъышлары нумайыш этильди.

- World Skills Russia чемпионатынынъ Къырым айдавджы учюнджы ерни къазанды.

30 мая 2017