ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 29.05.17

Сонъки хаберлер:

- Озь истеги иле Ай-Петри платосындаки демонтаж боюнджа ишлер фааль суррете кете.

- Акъяр янында Гасфорта дагъы этегинде къаза юз берди, нетиджеде эки инсан зарарланды.

- Акъмесджит районнынъ Шумхай коюнде бугунь саба чокъквартиралы эвде янъгъын юз берди.

- Сакъ шеэринде реабилитирленген гражданлар ичюн мескен сатын алув программасы мувафакъиет иле амельге кечириле.

- Миллетлерара мунасебетлери девлет комитетининъ мутехассыслары бу сефер Ялта шеэрининъ сакинлери ичюн невбеттеки чыкъыш меслеатыны кечирдилер.

- Джума эртеси куню футбол боюнджа Джумхурий ачыкъ чемпионатнынъ невбетеки матчы олып кечти.

29 мая 2017