ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 25.05.17

Сонъки хаберлер:

  • Акъмесджитте Къырым Джумхуриети мимарджылыкъ ве шеэр къорув шурасынынъ топлашувы олып кечти.
  • Къырымда Русие Федераль хавфсызлыкъ хызмети махсус болюклерининъ окъувлары девам этмекте.
  • Биринджи отуз чагъырылгъан аскер, Акъярдан Къырымдан тыш хызмет этювге ел алдылар.
  • Бугунь бутюн Къырым мектеплеринде окъув йылы екюнленгени себебинден тантаналы мерасимлер кечти.
25 мая 2017