ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке).24.05.17

Программада сейир этинъиз:

- Акъмечит районында Федераль хавфсызлыкъ хызмети органларынынъ буюк тактико-махсус окъувлары олып кечеджек.

- Джумхуриетнинъ девлет шурасында бугунь Алушта куню отькерильди.

- Бугунь Девлет шурасынынъ алтынджы сессиясында учь девлет тиллери акъта къанун къабул этильди.

- Къанун июнь айында экинджи окъувда къабул этильмек ичюн бакъылувгъа чыкъарыладжакъ.

- Ильк сефер Къырымда "Булгъар гулю" адлы фестиваль кече.

24 мая 2017