ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 17.05.17

Сонъки хаберлер:

- Акъмесджитте «къырымтатар джемаат тешкилятларынынъ сынъырдаки ватандашлар иле ишбирлиги акъта халкъара конференция» олып кечти.

- Бу сене Къырымда озь ишини энди башлагъан 145 фермаджы озь ходжалыгъынынъ инкишафына грантлар эльде этеджек.

- Момине Алиеванынъ къатилине укюм чыкъарылды.

- Къарасувбазар районнынъ Мушаш яни Вишенное коюнинъ джамиси бизим ватандашларымызнынъ ярдымында мухтадж.

- Эшреф Шемьи-Заде адына 42-джи умум тасиль мектебинде сюргюнликнинъ куърбанлары хатырасына багъышлангъан тедбир олып кечти.

17 мая 2017