ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 12.05.17

Сонъки хаберлер:

- Къырым Джумхуриети ве Украинанынъ сынъырында, "Джанкой" кечюв нокътасында къомшу девлетнинъ ватандашы къолунда осюмликлернен бурум иле якъаланды.

- Бугунь Къарасувбазар районында, Акъмесджиттен 37 километр узакълыкъта ресмий шекильде «Таврида» ёлунынъ къуруджылыгъы башланды.

- 18 майыс кунюне багъышлангъан мерасимлернинъ графиги уйгъунлаштырылды.

- Майыснынъ 13 куню Къырымда аньаневий акция Чатыр дагъгъа котерилюв олып кечеджек.

12 мая 2017