ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 11.05.17

Сонъки хаберлер:

- Къырым инкишафы Туркий фонднынъ ачылув мерасими Анкарада олып кечти.

- Москванынъ Арбитраж махкемеси кредиторларгъа Къырым къамачавыны тешкиль эткен Ленур Ислямовнынъ Рублевкадаки эвини къайтарды.

- Кечкен сенеден берли Девлет программа боюнджа Къырымда реабилитирленген гражданлар ичюн сув, газ ве электрик багъларгъа къошулмакъ ичюн тазминат айырыла.

- Бугунь Къырым муэндислик-педагогика университетинде ильмий-амелий араштырувлар саасында косьтерильген мувафакъиетлер, яни тедкъикъ ишлер ичюн 11-сыныф талебелери эм де «Искатель» адлы Малая академия наук талебелери мукяфатландылар.

11 мая 2017