ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке) 10.05.17

Сонъки хаберлер:

- Къырымда дёрт пияде кеткен инсанны уруп аттыргъан ве къачып кеткен араба къыдырыла.

- Бугунь Акъмесджит умум тасиль 43-джи мектепте регионара оджалар форумы олып кечти.

- "Бессмертный полк" Украинада акимиет тарафындан аньаневий Гъалебе тимсаллери ясакъ этилюв шараитинде кечти.

- Кечкен раатлыкъ куньлери шаркъий арбий санатлар авескярлары ичюн меракълы олды.

- Ускют коюнде Массандра филиалынынъ 60 йыллыгъыны къайд эттилер.

- Улу гъалебе куню черчивесинде Акъмесджит районында футбол боюнджа чемпионатнынъ финалы олып кечти.

- «Кызылташ» футбол такъымы Акъяр шеэрининъ джыйма такъымыны техник гъалебе иле енъди.

10 мая 2017