ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 04.05.17

Русие ве Тюркие къаршылыкълы тиджарет боюнджа сынъырларыны алып ташламакъ ичюн комплексли къарар акъкъында анълаштылар;

Умумкъырым «Хыдырлез» байрамы парлакъ концертнен, спорт турнирлеринен ве халкъ оюнларынен къайд этиледжек;

Ялтанынъ Симеиз къасабасында «Черноморец» адлы киноконцерт залынынъ тантаналы ачылмасы олып кечти.

Бу ве дигер вакъиалар акъкъында «Хаберлер» информацион программасында сейир эте билесинъиз.
04 мая 2017