ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 25.04.17

Сонъки вакъиалар:

Русие Федерациясында «Свидетели Иеговы» адлы тешкилятнынъ фаалиетини вакътынджа токътатмасы акъта къарар къабул олунды;

Джума джами куъуруладжылыгъы боюнджа ишлер девам этмекте;

Къырымда умумкъырым Хыдырлез байрамына азырлыкълар толу шекильде кете;

Якъын вакъытта Къырым койлерининъ эски адлары акъкъында тарихий неширнинъ дердж олунмасы планлаштыра;

«Теселли» адлы къырымтатар оюн ансамбли Туркиедеки «39-нджы Халкъара бала фестивали»нде иштирак этти.

25 апреля 2017