ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 20.04.17

Программада сейир этинъиз:
- Бугунь Ялтада халкъара икътисадий форум ачылды.
- Къырымда кой-ходжалыкъ назирлиги бильдиргенине коре, берекет-емиш тереклерге буюк зарар тиймеди.
- Бугунь Акъмесджитте Мевлюд концерти олып кечти.
- Бугунь белли къырымтатар балетмейстер Усеин Бакккалнынъ догъгъан куюнден 120 йыллыгъы къайд этиле.
20 апреля 2017