ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 07.04.17

Сонъки хаберлер:

- Акъмесджит шеэринде Номан Челебиджихангъа багъышлангъан хатыра тахта къоюлды.

- Акъмесджит районынынъ Мазанка коюнде Арбий кимиссариаты хадимленинъ куню арфесинде тантаналы тедбир олып кечти.

- Девлет миллетлерара комитетнинъ адлиеджилери Акъмечит къасабасында невбеттеки адлиевий консультацияны кечирдилер.

- Акъмечит районынынъ ЗАГСында махсус тедбир откермеге къарар алдылар.

- "Гульдесте" къырымтатар оюн ансамбли Москва шеэринде олып кечкен "Будущее России" медениет ве санаат ярышында иштирак этип, экинджи ерни къазанды.

- Къырым муэндислик педагогика университетинде биринджи кере студентлер арасында киукушинкай карате боюнджа спартакиада олып кечти.

07 апреля 2017