ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 21.03.17

Сонъки янъылыкълар:

- Къырымнынъ пайтахтында умумтасиль мектеплерининъ къуруджылыгъы башланды.

- Къырымда арбий-десант ордулар талиматлары башланды.

- Ислям-Терек район махкемесине агъыр джинаетчиликте къабаатлангъан ерли сакиннинъ иши елланылды.

- Газ баллонынынъ патлавы Къырымнынъ Джурчи районында мескен эв къысмынынъ йыкъылувы ичюн себеп олды.

- Судакъ янындаки Шелен яни Громовка коюнде къырымтатар миллий арекетининъ фааль иштиракчиси Мемет Гонджар фаний дюньяны терк этти.

- Къырым Дюльбери-2017конкурснынынъ гъалибининъ ады белли олды.
21 марта 2017