ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 20.03.17

Сонъки хаберлер:

- Судакъ шеэрнинъ Долинный къасабасында бала багъчанынъ къуруджылыгъы мувафакъиет иле девам этмекте.

- Дагъыстан эйети Дагъыстан джумхуриетининъ башы Рамазан Абдулатипов реберлигинде Къырымгъа келдилер.

- Акъмесджитте Къырым ёлбашчысынынъ эдиелери огърунда юнан-рома куреши боюнджа бутюн русие турнирининъ тантаналы ачылувы олып кечти.

- Молодежное къасабасында авескяр футбол такъымлары арасында ачыкъ Къырым чемпионаты олып кечти.

- Сакъ шеэрнинъ сакинлери Наврез байрамыны къайд эттилер.

20 марта 2017