ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 17.03.17

Сонъки хаберлер:

- Мамут Султан кой шурасында адлиеджилернинъ чыкъыш меслеаты олып кечти.

- Къырым сынъырджылары Перекопта иляджлар контрабандасыны туттылар.

- Кефе янында ёл-накълие къазасы нетиджесинде бир инсан эляк олды.

- Агъымдаки сененинъ февраль айындан берли «Дубки-Левадки» айлянма ёлунда къуруджылыкъ ишлери алып барыла.

- Акъмесджитте мескен-коммуналь ходжалыгъы ве эалининъ яшайыш хызмет этюв ишчилернинъ кунюнини къайд эттилер.
17 марта 2017