ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 14.03.17

Программада сейир этинъиз:

- Акъмесджитте Умумкъырым «Эзан Седасы» конкусынынъ сайлав туры екюннленди, нетиджелер бельгиленди.

- Акъяр янында Гасфорта дагъы районында ёл-накълие къазасы юзь берди, эки инсан эляк олды.

- Акъмесджит районынынъ Булгъанакъ коюнде район шура куню олып кечти.

- Яш рессамлар ве студентлер къырымтатар медений тарихий асабалыкъ музейинде белли эйкельджи Айдер Алиев иле корюштилер.

- Мартнынъ 17-де  девлет миллетлерара комитетнинъ адлиеджилери Акъмесджит районынынъ Мамут Султан кой шурасынынъ мемуритинде адлиевий консультация кечиреджеклер.

14 марта 2017