ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 01.03.17

Сонъки хаберлер:

- Ялтада «Открытый Крым» серлевалы 4-нджи туристик форумы озь ишини башлады.

- Къырым Джумхуриети ве Федераль эмиет ташыгъан Акъяр шеэри Федераль макъсадий программанынъ амельге кечирилюви ичюн 61 миллиард рубле айырылды.

- Якъын вакъытта Сочи – Ялта – Акъяр – Истамбул – Сочи маршруты боюнджа круиз багъ чалышып башлайджакъ.

- Къырымда аиле чифтлер арасында эвлилик анълашмаларынынъ сайысы артып башлады.

- Миллет телеканалында янъы бильги арттырылджы лейха озь ишини башлайджакъ.

- Акъяр медениет ве санат меркезининъ «Акъяр» адлы халкъ хореографик ансамбли Сочиден лауреат дипломы иле къайтты.

01 марта 2017