ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 15.02.17

Сонъки хаберлер:

- Русиеде Афганистандан совет ордулары чыкъарылувынынъ 28-йыллыгъы къайд этиле.

- Бугунь белли олдыки, март 15 куню Акъмесджит, районы, Кезлев, Судакъ ве Ялта шеэрлери Реестреге кирсетильген инсанларгъа топракъ дамартылары бериледжек.

- Акъмесджитнынъ Грэсс къасабасында беш къатлы эвде патлав юз берди.

- Агъыр ве девамлы хасталыкътан сонъ 82 яшында Диляра Мухтеремова къырымтатар миллий арекет иштиракчиси вефат этти.

- Къарасувбазар районынынъ Бахча Эли сакинлери койде агъыр вазиет пейда олгъаны себебинден бизим мемуриетимизге мураджаат эттилер. Сакинлер екяне Кучук-Карасу озенине чиркеф сувлары акъызылгъанына шикяет этелер.

15 февраля 2017