ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 14.02.17

Программада сейир этинъиз:

- Сергей Аксенов «Ватан седасы» адлы биринджи джемиет къырымтатар радиосы яйынлап башлагъаны мунасебет иле Къырым сакинлерине мураджаат этти.

- Пайтахтымызнынъ меркезинде 260 ерли  балабагъчасынынъ къурулувы башланды.

- Тюневин акъшам Акъмесджит демирёл вокзалынынъ территориясы янында анбар иншаатларда алев туташты.

- Къырым муэндислик-педагогика университетинде  ве И. Гаспринский адына китапханеде «Подари книгу - подари мир» серлевалы бутюн Русие акциясы олып кечти.

- «Кызылташ» футбол такъымы «Кафа» адлы такъымнен невбеттеки оюныны кечирди.

14 февраля 2017