ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 24.01.17

Программада сейир этинъиз:

- Къырымнынъ тюкянларындаки целлофан пакетлер ерине кягъыт пакетлери къулланыладжакъ.

- Тайган арслан багъчасынынъ ярдымджы иншаатларынынъ биринде 29-яшлы эркекнинъ яралангъан джеседини таптылар

- Акъмесджит русие шеэрлери арасында биринджилер сырасында халкъара ООН сертификатыны эльде этти.

- Къырым ярымадасыз, Украинанынъ бала  харитасы Харьков шеэрининъ тюкянларында сатыла.

- Январь айынынъ 27-де Девлет комитетининъ мутехассыслары Ислям Терек къасабасында адлиеджи консультациясыны кечиреджеклер.

24 января 2017