ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 28.12.16

Сонъки хаберлер:

- Йылнынъ нетиджелери ве янъы прокурорнынъ тайинленюви. Къырым джумхуриети девлет шурасынынъ сонъки сессиясы олып кечти. 
- Невбеттеки региональ афта. Девлет дума мебусы Руслан Бальбек Судакъ районыны зиярет этти. 
- Янъы йыллыкъ байрамлары янъы эвлерде. Даа 20-ге якъын къоранта мескен саиплери олды. 
- Девлет миллетлер комитети тарафындан тешкиль этильген бала ярышы нетиджелерни чыкъара.

28 декабря 2016