ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 27.12.16

Сонъки хаберлер:

- Ярымадамызнынъ энергетик меселелери чокъ йылларгъа чезильди. Къырым ве Кубань арасында газ копюри кечирильди.

-Ту-154 учагъынынъ авдарылгъан ерде аля-даа къуртарыджылар чалышмакъта.

-Йылнынъ сонъуна къадар 400 реабилитирленген къоранта эв саиби олур. Заур Смирнов Девлет миллетлер комитет ишининъ нетиджелерни бельгиледи.

-Бир янъы мектеп ве 2 бала багъчасы келеджек сенеси Багъчасарайда пейда оладжакъ.

27 декабря 2016