ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 26.12.16

Программада сейир этинъиз:

- Русие президенти Владимир Путин кечирген эр сенелик буюк матбуат-конференциясы буюк музакерелерни догъуртты.

- Руслан Бальбек беледие тешкилятлар органлары иле биринджи тайинленюв топлашувыны кечирди.

- Багъчасарайда Янъы йыл арфесинде 5 къырымтатар аиле квартира ве шахсий эвлернинъ саиплери олдылар.

- «Миллет» телеканалы «Къырымнынъ теле яйынлав ве алякъа енелишининъ инкишафы» Ассоциациясынынъ теркибине кирди.

- Къырымтатар тильде тасиль берген мектеплер керекли окъув дерсликлери иле толусынен темин этильди.

- Кезлевде осьмюрлер арасында сербест куреш боюнджа турнир олып кечти.
26 декабря 2016