ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 21.12.16

- Учьтарафлама субет Русие Федерациясы, Туркие ве Иран четель ишлер назирлигинен Москвада кечти

- Къырым эйети маруза иле ООН тешкилятына къырымлылар насыл яшагъанлары акъта тариф этмек ичюн ёл алмагъа азыр, деп, бильдирди Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек.

- Къурман районынъ Буюк Онлар къасабасында 20 йыл девамында  къазаий алда булунгъан эв бар.

- Еллар вазиети бу ярымадада актуаль мевзулардан бири сайыла.

- Эски Къырым шеэрининъ даа бир къысымында сокъакъны ярыкънен темин эттилер.

- Партизан арекетининъ иштиракчилери, Улу Сала коюнинъ фаджианы озь козюнен корьген инсанлар, джемаатчылыкъ бугунь къырымтатар медений-тарихий мирас музеинде топландылар.

- Акъмесджит санат меркези Янъы Йыл арфесинде Русие Федерациясынынъ Девлет Дума мебусы Руслан Бальбектен бахшыш эльде этти.

- Къырымтатар  медениет-тарих асабалыкъ музейинде «1941-1945 сенелери Улу Ватан дженкинде къырымтатарларнынъ иштираги» джыйынтылыкъ малюматлар презентациясы олып кечти.

21 декабря 2016