ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 15.12.16

- Бугунь Нагато шеэринде Русие Федерациясынынъ президенти Владимир Путин ве Япониянынъ премьер-назири Синдзо Абэ арасында корюшюв олып кечти.

- Джурчи районында сюргюн олунгъан гражданлар сайысындан алты аиле квартираларнынъ саиблери олдылар.

- Украинанынъ медениет назирлиги Миллий тарих музейини «скиф алтынынынъ» эмир этиджиси оларакъ тайин этти.

-  Къырым Девлет шурасында миллетлерара мунасебетлери боюнджа комитетининъ невбеттеки топлашувы олып кечти.

- 29-яшлы бала догъгъан Зоре Сулейманова бир къач куньден сонъ вефат этти,бу акъта  джинаий иш ачылды.

- 15 яшындаки Алина Темиркаева кома вазиетинден чыкъты.

- Федераль хавсызлыкъ хызмети Москвада бир сыра терактларнынъ огюни алды. Диверсион-террористик группагъа Таджикистан гражданлары ве Молдавиянынъ бир сакини кирди.

- Къырым мектеплери къыш мевисиминде насыл къыздырылалар?

- Акъмесджит районынынъ Чоюнчы коюнде укъукъий консультанция кечирильди.

- Смартфонлар ичюн биринджи къырымтатар лугъаты ачылды.

- Русие панкратион спорт чешити боюнджа чемпионы Мурад Абдулаев Къырымда мастер-классны кечирди.

15 декабря 2016