ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 14.12.16

Сонъки хаберлер:

- Эрмени Базар 7 сакинлери федераль макъсадий лейха боюнджа эвлер алдылар.

-Амстердамнынъ дживар махкемеси Къырымдан Скиф алтынларыны Киевге бермек къарар чыкъарды.

- АТО зонасында дженклешкен къырымтатарны 7 йылгъа апске къападылар.

- Русиеде ясакъ этильген Меджлиснинъ реиси Рефат Чубаровнынъ фикирине коре Украинагъа кочип кеткен 25 бинъ къырымтатарлар озьлерине иш ве эв тапып оламайлар.

- Акъмесджит районы Молодёжное коюнде яшагъан Адиевлар къорантасы янъы мескенде кескин мухтадж.

14 декабря 2016