ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 07.12.16

Бизим мухбирлеримиз бойле адиселер акъкъында тариф эте:

- Владимир Путин Кремльде Туркиенинъ Премьер-назири Бинали Йылдырымны къабул этти.

- Акъмесджитте яшагъан беш къоранта шахсий къуруджылыкъ екюнленюв программасы боюнджа бугунь анълашма весикъалар алдылар.

- Украина Авропада энъ хабарджы мемлекет оларакъ танылды.

- Акъмесджитте 20 къызынув нокъта ачылды.

- Нузет Умеровнынъ юбилей акъшамы Исмаил Гаспринский адына китапханеде кечти.

07 декабря 2016