ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 05.12.16

Сонъки хаберлер:

- Къырымда бельгисиз аскерлернинъ хатырасы анъылды.

- Озьбекистанда базар куню президент сайлавлары кечти.

- Багъчасарай шеэрининъ  «Махмуд Сами» джамисининъ тамир ишлери кечириле.

- И. Гаспринский адына къырымтатар китапханесинде Халкъара сакъатлар кунюне багъышлангъан тедбир олып кечти.

- Саки шеэринде «Келеджек ичюн» серлевалы концерт программасы отькерильди.

- Оюн спорты боюнджа халкъара ярышлардан Къырымлылар алтын иле къайттылар.

05 декабря 2016