ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 29.11.16

Программада сейир этинъиз:

- Киевде якъын 5 йыл девамында Къырым къайтарылувы ичюн имкян корьмейлер.

- Акъмесджит Москва арасында видео – копюр форматында матбуат-конференция олып кечти.

- Акъмесджитте ёлджуларны ташыгъан накълиенинъ инкишаф этюви ве оларнынъ мукеммелерштирилюви музакере этильди.

- Акъмесджит шеэрининъ эписи окъув муэссиселеринде афьёнджылыкъ, яни наркомания мевзусы боюнджа дерслер кечириле.

- Акъмесджитте аньаневий къырымтатар нагъыш курслары екюнленди.

29 ноября 2016