ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 11.11.16

Программада сейир этинъиз:

- 2020 сенегедже Къырым бутюнлей газнен темин этиледжек. Ярымадамызда газ ёкълугъы меселеси энъ зияде Джурчи районында тура.

- Къырымнынъ чешит алий окъув юртларнынъ 50 студенти Девлет шуранынъ намлы стипендияларыны эльде эттилер.

- Кезлев-Акъяр трассасында Табачное кою янъында ел-накълие къазасы юз берди.

- Къырымда энъ гузель 26 сыныф реберлерини сечтилер.

- Багъчасарай районынынъ албат кой шурасынынъ башы вакъыттан эвель иштен кетти.

- Ялта шеэр шурасынынъ реиси Валерий Косарев истифагъа чыкъты.

- Девлет миллет комитети ве Миллет телеканалы иле бераберликте ичтимаий-укъукъий лейха черчивесинде Багъчасарайда чыкъыш адлие консультациясы кечти.

11 ноября 2016