ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 08.11.16

Программада сейир этинъиз:

- Америка къошма штатларында бугунь президент сайлавлары кече.

- Къырым Туркие иле догъру паром багъыны тикледи.

- Акъмесджит мемуриетининъ баш муавини –шеэрнинъ баш мимары Эрнст Мавлютов иштен макъале боюнджа чыкъарылды.

- Девлет миллетлер комитетинде Заур Смирновнынъ ёлбашчылыгъында Джемаат шуранынъ топлашувы олып кечти.

- Коктебельде чокъкъатлы эв янды.

- Акъмесджит районынынъ Булгъанакъ къасабасында кой ходжалыкъ ве санаий ишлеп чыкъарув саасынынъ хадимлери озь зенаат байрамларыны къайд эттилер.

- Ёл ортюси олмагъаны – Кезлев шеэрининъ Исмаил-бей къасабасында энъ кескин меселедир.

- Акъмесджитте Гагарина адына истраат багъчасындаки адада талакъа, яни субботник олып кечти.

08 ноября 2016