ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 03.11.16

Программада сейир этинъиз:

- Реабилитация акъкъында справкаларнынъ алынмасы кетишатыны саделештирмек ичюн Девлет Думагъа къанунлейха кирсетильди.

- Къырымда Русие бирлик кунюне багъышлангъан тедбирлер кечирильмеси девам этмекте.

- Якъын вакъытларда 5 ватандашымызгъа эв къуруджылыгъына 200 бин рубле айырыладжакъ.

- Мамакъ коюнинъ сакинлери чокъ йыллар девамында бойле меселелерни чезмеге тырышалар.

- Акъмесджитте эвакуаторлар чалышып башлады.

- Ялта шеэринде «Келеджек ичюн» серлевалы концерт программасы отькерильди.

03 ноября 2016