ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 04.11.16

Программада сейир этинъиз:

- Бутюн Русие халкълар бирлик кунюни къайд этти.

- Реабилитация акъкъында справкаларнынъ алынмасы кетишатыны саделештирмек ичюн Девлет Думагъа къанунлейха кирсетильди.

- Топракъ участкаларыны чокъ йыллар девамында бекленильген ватандашларымыз ичюн даа бир байрам олды.

- Къырым муэндислик-педагогика университетинде янъы ректорнынъ такъдим этильмесине багъышлангъан дуа мерасими олып кечти.

- Девлет миллетлер комитетининъ чыкъыш адлиевий консултациялары бу сефер Сакъ шеэринде олып кечти.

- Ноябрьнинъ 5- инджи куню Къырымда кърымтатар язувы ве медениетининъ куньлери къайд этиледжек.

- 11 бала араб элифбесини, ислям динининъ темеллерини ве урф-адетлеримизни огрендилер.

04 ноября 2016