ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 02.11.16

Программада сейир этинъиз:

 - Акъмесджит шеэрининъ баш мимары иштен бошатылды.

- Къырым Джумхуриетнинъ Девлет шурасында чешит саа хадимлерининъ тантаналы такъдирленюви олып кечти.

- Украина оджалары Киевде Юкъары Рада бинасы огюнде наразылыкъ акциясыны кечирдилер.

- Мисхорда нутукъ нукъсанлыгъы олгъан балалар ичюн «Балаларгъа къуванч багъышла» адлы концерт олып кечти.

- Къырымтатар музейинде яш декоратив-тасвирий санаат усталарынынъ сергиси олып кечти.

- Къырымда мескен эвнинъ къуруджылыгъына биркерелик маддий ярдым берильмесине весикъалар даа къабул олуна.

- Сочиде Адлер районында шахсий эвге вертолет тюшти.

02 ноября 2016