ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 31.10.16

Сонъки хаберлер
- Москва-Акъмесджит арасында видеокопюр шекилинде: "Къырым – ачыкъ минбер" серлевалы тёгерек маса олып кечти.

- Керич кечитинден копюр къуруджылыкънынъ биринджи участкасында – саиль ве Тузла бели арасында 46 араба ве демир ёл тиремелерининъ темели, яни фундаментлери къоюлды.

- Къырым джумхуриетте халкъара медентиет меркези озь ишини башлады.

- Къырым ислям дини музейи Акъмесджитте пейда оладжакъ.

- Сакъ шеэринде «Вместе» адлы биринджи региональ миллетлерара генчлер форумы екюнленди.

- Акъмесджитнинъ эски шеэринде канализация олмагъаны кескин меселе оларакъ къала.

- Сакъ шеэринде «Имам нурлары» адлы ислям дини боюнджа инкишаф этириджи курслар ачылды.

- Акъмесджит шеэринде бестекяр Александр Стипендиаровнынъ догъгъан кунюне багъышлангъан тедбир олып кечти.

31 октября 2016