ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 27.10.16

Бойле малюматлар акъкъында тариф этемиз:

- Девлет Думасынынъ депутаты Руслан Бальбек ярымадамызнынъ миллий бирлешмелери ве чешит конфессия векиллери иле корюшти.

- Докъуз юзден зияде инсан Акъмесджит районынынъ Сарайлы Къыят коюнде топракъ саиблери олдылар. Тавсилятлар левхамызда.

- «Таврида» адлы трассасынынъ къуруджылыгъы аман-аман бу сене башланаджакъ.

- Ялта шеэринде енгиль санаийнынъ инкишафынен багълы мерасим олып кечти.

- Акъмесджитте «Къырым дюльбери-2016» ярышынынъ иштиракчилери иле биринджи репетиция кечти.

27 октября 2016